Psychiatrische patiënten naar rechter

Categorie: Algemeen Nieuws

Datum: 16-02-2012

Het Landelijk Platform GGz en een aantal psychiatrische patiënten stappen naar de rechter voor een oordeel over de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Volgens het platform kunnen sommige patiënten door de invoering geen zorg meer krijgen, omdat voor hen de financiële drempel te hoog is geworden.

Het platform denkt dat de maatregel, die sinds 1 januari geldt, in strijd is met de Zorgverzekeringswet, waarin de recht op zorg is verankerd. Patiënten moeten sinds 1 januari een eigen bijdrage betalen voor tweedelijnsgezondheidszorg, onder meer bedoeld voor mensen met zwaardere psychologische klachten.

Het platform ageert ook tegen het feit dat de eigen bijdrage niet geldt voor patiënten met een lichamelijke aandoening. ,,Een onterecht onderscheid en dus discriminerend", vindt de koepelorganisatie. Daarbij verbaast het platform zich over het gebrek aan onderzoek naar de gevolgen van de maatregel.

Verscheidene belangenorganisaties in de ggz verzetten zich al langere tijd tegen de invoering van de eigen bijdrage. Afgelopen zomer protesteerden zo'n 10.000 bezorgde patiënten, familieleden en medewerkers op het Malieveld in Den Haag tegen de maatregel.

(Bron: www.sociaaltotaal.nl, 14-02-2012)

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu