Overzicht actuele bijstandsbedragen

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie:

U bent 18, 19 of 20 jaar

Bent u 18, 19 of 20 jaar, dan is de hoogte van de bijstandsuitkering:

LeefvormBijstand excl. vakantiegeld Bijstand incl. vakantiegeld

Alleenstaande

€ 225,73€ 237,61
Alleenstaande ouder € 225,73€ 237,61
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen€ 451,46€ 475,22
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen€ 712,75€ 750,26
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen€ 878,94€ 925,20
Gehuwden waarvan de een 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, met kinderen € 1.140,23€ 1.200,24

 

U bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd

Bent u 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan is de hoogte van de bijstandsuitkering:

Leefvorm

Bedrag per maand zonder vakantiegeldVakantiegeld per maandBedrag per maand inclusief vakantiegeld
U bent alleenstaande€ 914,50€ 48,13€ 962,63
U bent een alleenstaande ouder€ 914,50€ 48,13€ 962,63
U bent gehuwd€ 1.306,42€ 68,76€ 1.375,18


Verlagingen 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan de gemeente uw uitkering lager vaststellenZie_wet

U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Bent u pensioengerechtigd, dan is de bijstand altijd een aanvulling op uw AOW-uitkering. Als hoofdregel geldt dat de bijstand samen met uw AOW-uitkering nooit méér kan zijn dan de hieronder genoemde bedragen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan uw uitkering lager worden vastgesteld:

LeefvormBedrag per maand zonder vakantiegeldVakantiegeld per maandBedrag per maand inclusief vakantiegeld
U bent alleenstaande€ 1.025,79€ 53,99€ 1.079,78
U bent alleenstaande ouder€ 1.025,79€ 53,99€ 1.079,78
U bent gehuwd en beiden pensioengerechtigd€ 1.402,58€ 73,82€ 1.476,40
U bent gehuwd en een van u is pensioengerechtigd en de ander is tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1.402,58€ 73,82€ 1.476,40

U verblijft in een inrichting

Verblijft u in een inrichting, dan is de hoogte van uw bijstandsuitkering: 

U verblijft in een inrichting
inclusief verhoging
Bedrag per maand zonder vakantiegeldBedrag per maand met vakantiegeld

U bent alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 326,57€ 343,76
U bent gehuwd en verblijft beiden in een inrichting € 531,08€ 559,03
U bent gehuwd en de één verblijft in een inrichting en de ander (18, 19 of 20 jaar) niet  € 552,30€ 581,37
U bent gehuwd en de één verblijft in een inrichting en de ander (tussen de 21 en pensoengerechtigde leeftijd) niet€ 1.241,07€ 1.306,39
U bent gehuwd en de één verblijft in een inrichting en de ander (pensioengerechtigd) niet
€ 1.352,36€ 1.423,54


Afhankelijk van uw omstandigheden, kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagenZie_wet

U deelt uw pagina met (meerdere) meerderjarige personen

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Uw gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

Bij iedere extra meerderjarige persoon in uw woning neemt de hoogte van uw norm af omdat u met meer mensen uw kosten kunt delen. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden:

HuishoudtypeIndividuele norm
Eénpersoonshuishouden70%
Tweepersoonshuishouden50%
Driepersoonshuishouden43,33%
Vierpersoonshuishouden40%

Vijfpersoonshuishouden

38%


Overgangsrecht norm alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders krijgen per 1 januari 2015 dezelfde bijstandsnorm als een alleenstaande. Een groot gedeelte van wat u voorheen als alleenstaande ouder meer kreeg, krijgt u nu via de belastingdienst. Dit heet de ALO-kop.

Om u voor te bereiden op uw nieuwe bijstandsnorm is er overgangsrecht. Als u aan de voorwaarden voor het overgangsrecht voldoet en uw situatie wijzigt niet, krijgt u pas per 1 januari 2016 de nieuwe bijstandsnorm. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u heeft op 31 december 2014 recht op (algemene) bijstand;
  • u krijgt op 31 december 2014 de norm van een alleenstaande ouder;
  • u heeft geen recht op de alleenstaande ouderkop;
  • u heeft geen toeslagpartner.
Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu