U bent alleenstaande ouder

Als u bijstand aanvraagt of ontvangt, is uw leefsituatie van belang voor de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Wanneer wordt u beschouwd als alleenstaande ouder?

U wordt voor de bijstand beschouwd als alleenstaande ouder als u voldoet aan drie voorwaarden Zie_wet.

 1. U bent ongehuwd of leeft duurzaam gescheiden
  Leeft u duurzaam gescheiden van uw partner? Dan kunt u als ongehuwd worden beschouwd.
 2. U verzorgt tenminste één kind onder de 18 jaar
  Het gaat om eigen of stiefkinderen jonger dan 18 jaar die voor u ten laste komend zijn. Wanneer uw kind niet (voldoende) naar school gaat en u daardoor geen kinderbijslag meer ontvangt, is uw kind voor de bijstand wel nog steeds ten laste komend. Het heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.
 3. U en uw kind(eren) wonen niet samen met iemand anders
  Woont u samen met iemand anders, dan kunnen u en degene met wie u samenwoont voor de bijstand soms worden aangemerkt als “gehuwd”. U bent in dat geval geen alleenstaande ouder, maar wordt beschouwd als een gehuwden. Daarvoor is geen liefdesrelatie nodig. Zie verder “U woont (niet langer) samen”. U wordt niet gezien als “gehuwd” als u samenwoont met uw ouder of kind, of met uw broer, zuster, grootouder of kleinkind en een van u zorg nodig heeft. 

De hoogte van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder

De norm van uw bijstandsuitkering is gelijk aan de norm van een alleenstaande. Zie verder “Hoogte en betaling”. Bij de vaststelling van de hoogte van uw bijstandsuitkering houdt de gemeente alleen rekening met inkomsten en vermogen van u en uw ten laste komende kind(eren).

Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) Belastingdienst 

Alleenstaande ouders krijgen per 1 januari 2015 dezelfde bijstandsnorm als een alleenstaande. Een groot gedeelte van wat u voorheen als alleenstaande ouder meer kreeg, krijgt u nu via de belastingdienst. Dit heet de ALO-kop. De uitkeringshoogte is voor alleenstaanden en alleenstaande ouders gelijk. De ALO-kop heeft geen invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. De ALO-kop kan wel door de gemeente worden meegenomen bij de berekening van uw inkomen voor de bijzondere bijstand. Dit is afhankelijk van welke regels in uw gemeente worden gevoerd. Zie hierover: Draagkracht.

U ontvangt geen ALO-kop van de Belastingdienst 

Het kan zijn dat u wel een alleenstaande ouder bent voor de bijstand, maar op 1 januari 2015 toch niet in aanmerking komt voor de ALO-kop van de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld in de situatie dat u (nog) gehuwd bent en uw (ex-)partner nog op uw adres staat ingeschreven. U krijgt in dat geval geen ALO-kop van de Belastingdienst. De ALO-kop wordt uitbetaald binnen het kindgebonden budget. Het kan zijn dat u in uw situatie wel in aanmerking komt voor het overgangsrecht. Dit is een aparte regeling voor bijstandsgerechtigden die niet in aanmerking komen voor de ALO-kop van de Belastingdienst. Het overgangsrecht is een tijdelijke regeling tot 1 januari 2016.

Als u aan de voorwaarden voor het overgangsrecht voldoet en uw situatie wijzigt niet, krijgt u pas per 1 januari 2016 de nieuwe bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u heeft op 31 december 2014 recht op (algemene) bijstand;
 • u krijgt op 31 december 2014 de norm van een alleenstaande ouder;
 • u heeft geen recht op de alleenstaande ouderkop;
 • u heeft geen toeslagpartner

Het kan zijn dat u niet in aanmerking komt voor de ALO-kop van de Belastingdienst en ook niet aan de voorwaarden voldoet van het overgangsrecht. U kunt bij uw gemeente informeren of er mogelijkheden zijn om extra bijstand te krijgen. De gemeente is niet verplicht om hierover regels te voeren.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu