U bent alleenstaande ouder

Als u bijstand aanvraagt of ontvangt, is uw leefsituatie van belang voor de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Wanneer wordt u beschouwd als alleenstaande ouder?

U wordt voor de bijstand beschouwd als alleenstaande ouder als u voldoet aan drie voorwaarden Zie_wet.

  1. U bent ongehuwd of leeft duurzaam gescheiden
    Leeft u duurzaam gescheiden van uw partner? Dan kunt u als ongehuwd worden beschouwd.
  2. U verzorgt tenminste één kind onder de 18 jaar
    Het gaat om eigen of stiefkinderen jonger dan 18 jaar die voor u ten laste komend zijn. Wanneer uw kind niet (voldoende) naar school gaat en u daardoor geen kinderbijslag meer ontvangt, is uw kind voor de bijstand wel nog steeds ten laste komend. Het heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.
  3. U en uw kind(eren) wonen niet samen met iemand anders
    Woont u samen met iemand anders, dan kunnen u en degene met wie u samenwoont voor de bijstand soms worden aangemerkt als “gehuwd”. U bent in dat geval geen alleenstaande ouder, maar wordt beschouwd als een gehuwden. Daarvoor is geen liefdesrelatie nodig. Zie verder “U woont (niet langer) samen”. U wordt niet gezien als “gehuwd” als u samenwoont met uw ouder of kind, of met uw broer, zuster, grootouder of kleinkind en een van u zorg nodig heeft. 

De hoogte van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder

Bij de vaststelling van de hoogte van uw bijstandsuitkering houdt de gemeente alleen rekening met inkomsten en vermogen van u en uw ten laste komende kind(eren). Als u als alleenstaande ouder een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt, dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder. De norm van uw bijstandsuitkering is gelijk aan de norm van een alleenstaande. Zie verder “Hoogte en betaling”.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu