U gaat scheiden

Van een (boedel)scheiding is pas sprake als de rechter uw scheiding heeft uitgesproken. U kunt voor de boedelscheiding al wel uit elkaar zijn. Bij het bepalen van uw recht op bijstand is van belang of de boedelscheiding is uitgesproken. Hierna worden 3 situaties besproken.

Uw situatie voor de boedelscheiding 

Voordat de boedelscheiding door de rechter is uitgesproken, kunt u al te maken krijgen met de bijstand. U ontvangt bijvoorbeeld al een bijstandsuitkering of u hebt door uw scheiding bijstand nodig.

U ontvangt al bijstand en u gaat scheiden

Heeft u al een bijstandsuitkering? Dan zal de gemeente moeten beoordelen of u en uw partner afzonderlijk recht op bijstand hebben. U bent daarom verplicht de gemeente te melden dat u niet meer met uw partner woont. De gemeente kan de hoogte van de bijstand dan aanpassen aan uw nieuwe leefsituatie.

U hebt door de scheiding bijstand nodig

Het is mogelijk dat u doordat u gaat scheiden niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden.
Een van deze voorwaarden is een laag vermogen. Meestal wacht de gemeente met het vaststellen van de hoogte van uw vermogen tot na de officiële echtscheiding. 

Verwacht de gemeente dat u na de officiële echtscheiding over meer vermogen dan toegestaan kunt beschikken? Dan kan de gemeente besluiten dat u bijstand in de vorm van een lening krijgt. De gemeente kan u verplichten om de lening na de officiële echtscheiding terug te betalen.

Uw situatie na de boedelscheiding 

Nadat de scheiding door de rechter is uitgesproken, wordt de alimentatie vastgesteld en het vermogen verdeeld. Na de boedelscheiding kan blijken dat uw vermogen zo hoog is dat u (tijdelijk) geen recht heeft op bijstand. De gemeente kan u verplichten de bijstand die u ten onrechte of te veel heeft ontvangen terug te betalen. Als u uw vermogen erg snel opmaakt voordat u opnieuw een uitkering aanvraagt, heeft dat gevolgen voor uw recht op bijstand. Zie verder “Interen van vermogen”.

Uw woonsituatie verandert door de scheiding

Verandert uw woonsituatie door de scheiding? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op bijstand:

 Uw situatie Gevolg
Uw woning moet worden verkocht Pas op het moment dat het huis wordt verkocht, kan de gemeente definitief beoordelen hoeveel vermogen u hebt. Verwacht de gemeente dat u na de verkoop van het huis te veel vermogen heeft? Dan kan ze de bijstand in de vorm van een lening verstrekken.
U blijft na de scheiding in uw huis wonen: u koopt uw partner uit 

Als u uw partner uitkoopt, betekent dat dat u volledig eigenaar bent van de woning. Een eigen huis hebben kan van invloed zijn op het recht op bijstand.

U koopt een nieuwe woning Een eigen huis hebben kan van invloed zijn op het recht op bijstand. 
U huurt een woning Gaat u wonen in een huurwoning? Dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. De gemeente kan hebben bepaald dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor kosten van verhuizing en [LINK type=INHOUD id=321 standaardtekst=NEE]inrichting.
U gaat bij iemand anders wonen  

Gaat u na een scheiding weer samenwonen met bijvoorbeeld een vriend, broer of zus? Dan heeft dat gevolgen voor uw bijstandsuitkering.


Uw (ex-)partner betaalt uw woonkosten 

Betaalt uw (ex-)partner uw woonkosten (gedeeltelijk)? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. De gemeente mag de gevolgen bepalen.

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik in de linkerkolom onder het kopje "Kies uw gemeente!" op "wijzigen" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu