U gaat verhuizen

Gaat u verhuizen, dan moet u dit altijd melden aan de gemeente. In eerste instantie moet u in de basisregistratie personen (BRP) uw adres laten wijzigen Zie_wet. U kunt hiervoor terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente. U moet een verhuizing ook melden bij Sociale Zaken via een inlichtingen- of mutatieformulier.  

Een verhuizing kan verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. De gevolgen zijn afhankelijk van uw situatie:

Uw situatieGevolgen 
U verhuist binnen uw gemeente Over het algemeen zijn er geen gevolgen. Verhuist u vanwege een verandering in uw leefsituatie, zoals een echtscheiding dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. 
U verhuist buiten uw gemeente

De bijstandsuitkering zal worden beëindigd Zie_wet. In uw nieuwe gemeente kunt u wel opnieuw een bijstandsuitkering aanvragen. Verhuist u binnenkort naar een andere gemeente, dan moet u de bijstand toch nog aanvragen in de plaats waar u nu (nog) woont. Pas op het moment dat u echt in de nieuwe woning woont, moet de bijstand worden aangevraagd in uw nieuwe woonplaats.

U verhuist naar het buitenland De bijstandsuitkering zal worden beëindigd. U moet immers in Nederland wonen of verblijven om recht te hebben op een bijstandsuitkering Zie_wet.
Verhuizing vanwege echtscheiding of niet langer samenwonen

Uw woon- en leefsituatie verandert. Dat kan van invloed zijn op uw recht op een bijstandsuitkering. Zie verder:

Verhuizing vanwege samenwonen met een partner of iemand anders 
Verhuizing vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) 

Had u nog geen recht op een bijstandsuitkering, dan kunt u na de verhuizing wel recht hebben op een bijstandsuitkering. U moet dan aan de voorwaarden voldoen.

Ontving u al een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering in het asielzoekerscentrum, dan kan de verandering van uw woonsituatie van invloed zijn op uw recht op bijstand. Zie verder “Vreemdelingen en asielzoekers”. 

Verhuizing vanuit het ouderlijk huis Deze verhuizing kan gevolgen hebben voor uw recht op een bijstandsuitkering. Mogelijk heeft u na de verhuizing recht op (meer) bijstand. Ook kan uw verhuizing van invloed zijn op de bijstanduitkering van het gezin dat u verlaat. Zie verder “Uw kind verhuist”. 
Op kamers vanwege een studie Deze verhuizing kan gevolgen hebben voor uw recht op een bijstandsuitkering. Mogelijk heeft u na de verhuizing recht (meer) op bijstand. Zie verder “U studeert”. Ook kan uw verhuizing van invloed zijn op de bijstanduitkering van het gezin dat u verlaat.
Verhuizing naar een inrichting of instelling 

Voor mensen die in een inrichting of instelling verblijven gelden andere bedragen voor de bijstandsuitkering.

Brengt u gedurende een half jaar de meeste nachten door in de inrichting, dan moet u uw adres in de basisregistratie personen(BRP) laten wijzigen in het adres van de inrichting Zie_wet. Voor uw privacy kunt u er ook voor kiezen om een briefadres door te geven aan de burgerlijke stand van uw gemeente Zie_wet

Verhuizing vanuit een inrichting of instelling naar een reguliere woning Deze verhuizing is van invloed op uw recht op bijstand. Na de verhuizing gelden de reguliere regels. Zie verder “Hoogte en betaling”. 
Verhuizing naar een aangepaste woning binnen uw gemeente Moet u door uw handicap in een aangepaste woning gaan wonen, dan heeft dat in principe geen invloed op uw recht op bijstand. U kunt mogelijk wel in aanmerking komen voor een vergoeding van de verhuiskosten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
U bent verplicht te verhuizen Soms verplicht de gemeente of iemand anders u om te verhuizen. Meestal heeft deze verplichte verhuizing geen invloed op uw recht op bijstand. U kunt bijvoorbeeld verplicht worden te verhuizen als u een woonkostentoeslag ontvangt.

  

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten

Soms maakt u door uw verhuizing bijzondere kosten, zoals voor verf, gordijnen, administratiekosten voor de huurvereniging of vervoer van uw spullen. U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor deze kosten als u aan alle voorwaarden voldoet.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu