U hebt WW en bijstand

Als hoofdregel geldt dat u geen recht op bijstand hebt als u een WW-uitkering ontvangt. Ook als u door een boete van UWV niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, hebt u geen recht op bijstand. In heel bijzondere omstandigheden kunt u wel recht hebben op bijstand. Dit hangt af van het feit of uw inkomen door verrekening van de boete(s) daalt tot  onder 90% van het bijstandsniveau.

In een aantal andere situaties kunt ook recht hebben op bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering. U kunt uw bijstandsuitkering aanvragen bij UWV WERKbedrijf of de gemeente in uw woonplaats.

Bijstand tijdens het aanvragen van WW

Als u een WW-uitkering aanvraagt, dan kan het een tijd duren voordat UWV beslist of u recht hebt op een WW-uitkering. Tijdens het wachten op deze beslissing kan UWV u een maandelijks voorschot verstrekken, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien. Als u geen voorschot ontvangt van UWV of u kunt door uw financiële situatie hier niet op wachten, dan kunt u recht hebben op algemene bijstand.

Bijstand als lening

Als de gemeente aan u in deze situatie bijstand verstrekt, dan zal zij dit meestal doen in de vorm van een lening. Dit zal de gemeente doen als u waarschijnlijk binnenkort WW zult ontvangen over de periode waarin u nu bijstand ontvangt. De aan u geleende bijstand zult u moeten terugbetalen. U kunt er ook voor kiezen dat UWV en de gemeente deze lening verrekenen. U krijgt dan minder WW uitbetaald totdat uw lening bij de gemeente is afbetaald. U moet de gemeente dan wel hiervoor machtigen. Als blijkt dat u toch geen recht hebt op WW, dan kan de gemeente besluiten om de bijstand alsnog ‘om niet’ verstrekken. 

  

Bijstand én een WW-uitkering

In een aantal situaties kunt u recht hebben op (aanvullende) bijstand als u een WW-uitkering ontvangt.

 Uw situatieRecht op (aanvullende) bijstand? 
Uw WW-uitkering is lager dan het sociaal geldend minimum U kunt recht hebben op een aanvulling van uw inkomen door een toeslag van UWV. Als u geen recht hebt op een toeslag of uw inkomen is met de verhoging nog altijd lager dan het voor u geldende minimum, dan kunt u recht hebben op (aanvullende) bijstand. Het voor u geldende sociaal minimum is gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering waar u in uw situatie recht op zou kunnen hebben.
Uw WW-uitkering wordt (gedeeltelijk) ingetrokken
 
U kunt recht hebben op aanvullende bijstand voor het deel van de WW dat wordt ingetrokken.
Uw WW-uitkering is geweigerd door een maatregel van UWV 
 
U kunt voor het deel van uw uitkering dat u niet ontvangt in aanmerking komen voor (aanvullende) bijstand. Wel kan de gemeente uw (aanvullende) bijstand verlagen omdat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat u minder WW-uitkering ontvangt.
Er wordt na recidive een boete verrekend met uw WW-uitkeringAls u vaak uw inlichtingenplicht niet nakomt, mag UWV u een boete opleggen. Deze boete, en eventuele nog niet betaalde boetes, mag UWV met uw uitkering verrekenen. UWV hoeft daarbij geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Kunt u door de verrekening niet meer rondkomen? Dan kunt u recht hebben op bijstand.  

Bijstand na een afgewezen WW-aanvraag

Als uw WW-aanvraag is afgewezen en u dus geen recht hebt op WW, dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Voor het recht op bijstand is ook van belang waarom uw WW-aanvraag is afgewezen. De reden van de afwijzing kan gevolgen hebben voor het recht op bijstand. U kunt recht hebben op bijstand in de volgende situaties:

 Uw situatie Gevolgen voor uw recht op bijstand
U voldoet niet aan de voorwaarden voor een WW-uitkering
 
De reden voor afwijzing kan gevolgen hebben voor uw recht op bijstand maar dit hoeft niet. Als uw aanvraag bijvoorbeeld is afgewezen omdat u bijvoorbeeld niet voldoende weken hebt gewerkt, dan kunt u wel recht hebben op bijstand. 
U bent verwijtbaar werkloos
In deze situatie kan uw bijstandsuitkering wel verlaagd worden omdat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat u geen recht hebt op een WW-uitkering.
U hebt geen recht op een  WW-uitkering omdat u bent uitgesloten
 
Het is van belang of de reden waardoor u geen recht op WW heeft, niet ook een reden is om geen recht op bijstand te hebben. Als u bijvoorbeeld te lang op vakantie bent geweest, dan kan dat een reden zijn om geen recht te hebben op WW én bijstand.
U hebt een fictieve opzegtermijn
 
Een fictieve opzegtermijn hebt u als bij uw ontslag geen of een kortere opzegtermijn gebruikt wordt. U krijgt dan een som geld uitbetaald en moet met dit bedrag gedurende de wettelijke opzegtermijn in uw levensonderhoud voorzien. Als het bedrag niet toereikend is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, dan kunt u recht hebben op (aanvullende) bijstand. Zie_wwb
Uw WW-uitkering is geweigerd door een maatregel van UWV 
 
 Zie hierboven bij "Bijstand en een WW-uitkering"

Ingangsdatum bijstand

Als uw WW-aanvraag is afgewezen omdat u geen recht hebt op een WW-uitkering, dan kunt u wel recht hebben op een bijstandsuitkering. Als u na de afwijzing van uw WW-aanvraag een aanvraag voor een bijstandsuitkering doet, dan zit u mogelijk al enige tijd zonder inkomen. Om te voorkomen dat u daardoor in de problemen komt, kan de gemeente bepaald hebben dat de ingangsdatum van de bijstand, onder voorwaarden, gelijk is aan de aanvraagdatum van de WW.

De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik in de linkerkolom onder het kopje "Kies uw gemeente!" op "wijzigen" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu