Hoe moet u bijstand aanvragen?

Had u nog niet zo lang geleden al een bijstandsuitkering? Dan geldt voor u mogelijk een vereenvoudigde aanvraagprocedure:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik in de linkerkolom onder het kopje "Kies uw gemeente!" op "wijzigen" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Geldt voor u niet de eenvoudige procedure? U moet de normale aanvraagprocedure doorlopen. Die bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: U moet zich melden

Afhankelijk van uw situatie moet u zich melden bij de gemeente, bij het UWV of bij de Sociale verzekeringsbank. Daar worden uw naam en adresgegevens geregistreerd. U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

U ontvangt vervolgens een formulier en een lijst met bewijsstukken die u moet verstrekken. U kunt het formulier mee naar huis nemen om in te vullen en de gevraagde bewijsstukken te verzamelen. U kunt zich laten helpen door bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het geven van inlichtingen.

Verder wordt een afspraak gemaakt voor een uitkeringsintake.

Digitaal melden

Let op: steeds vaker moet u zich digitaal melden voor een bijstandsuitkering. Dat gaat via de website werk.nl van UWV. U kunt op die website bijstand aanvragen en u als werkzoekende inschrijven bij UWV. U hebt hier wel een DigiD voor nodig. Als u geen DigiD hebt, bel dan naar het Werkplein bij u in de buurt en vertel dat u bijstand wilt aanvragen. Vraag daarna een DigiD aan en maak uw melding en inschrijving zo snel mogelijk in orde. Daarna kunt u uitgenodigd worden voor de uitkeringsintake en een werkintake (zie stap 2).


Bent u jonger dan 27 jaar?

Als u jonger bent dan 27 jaar en geen partner hebt die 27 jaar of ouder is, dan kunt u pas 4 weken na de datum van melding een aanvraag indienen. In die 4 weken moet u zelf zoeken naar werk of opleidingsmogelijkheden.

Regels als u zich bij de gemeente hebt gemeld 

Hebt u zich bij de gemeente gemeld voor een bijstandsuitkering? Dan moet u binnen een bepaalde termijn alle gevraagde gegevens inleveren bij de gemeente. De gemeente bepaalt binnen welke termijn dat moet.

Stap 2: Uw bijstandsaanvraag wordt in ontvangst genomen (uitkeringsintake)

Tijdens de uitkeringsintake wordt uw bijstandsaanvraag (inclusief de bewijsstukken) in ontvangst genomen.

Voor de uitkeringsintake kan nog een werkintake plaatsvinden. Er wordt dan samen met u bekeken wat uw kansen op werk zijn en hoe u het snelst aan werk kunt komen.

Stap 3: De controle van uw gegevens

Na de ontvangst van bijstandsaanvraag zal UWV of de gemeente controleren of u alle gevraagde gegevens en bewijsstukken hebt verstrekt. Ook wordt bekeken of alle gegevens juist en volledig zijn. Ontbreken er zaken of zijn er onduidelijkheden? Dan wordt u verzocht een en ander aan te vullen of uit te leggen.

Blijkt dat de door u aangeleverde adresgegevens afwijken van de adresgegevens in de basisregistratie personen (BRP)? Dan moet u uw adresgegevens laten aanpassen aan de feitelijke situatie.

Stap 4: De overdracht van uw aanvraag

Hebt u de bijstand bij UWV aangevraagd? Dan moet UWV uw aanvraag aan de gemeente overdragen, zodra de door u verstrekte gegevens en bewijsstukken juist en volledig zijn, maar in principe binnen 8 werkdagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend. Het is mogelijk dat de gemeente de termijn van 8 werkdagen heeft verlengd.

UWV is verplicht de overdracht van uw bijstandsaanvraag schriftelijk aan u te melden. Bent u uw verplichtingen niet nagekomen? Dan moet UWV dit melden bij de gemeente. Het niet nakomen van uw verplichtingen kan gevolgen hebben voor uw recht op bijstand.

Stap 5: De afhandeling

De laatste fase in de aanvraagprocedure is de afhandeling. Indien nodig rondt de gemeente de controle van een door UWV ingenomen aanvraag af. Bevat uw bijstandsaanvraag onjuiste of onvolledige gegevens? Dan zal de gemeente u een termijn geven waarbinnen u uw aanvraag kunt aanvullen:

De gemeente kan zelf bepalen welke termijn u krijgt om uw verplichtingen alsnog na te komen. De termijn verschilt dus per gemeente. Vult u uw bijstandsaanvraag niet op tijd aan? Dan kan de gemeente besluiten uw bijstandsaanvraag niet in behandeling te nemen.

Is uw bijstandsaanvraag al volledig of hebt u uw bijstandsaanvraag op tijd aangevuld? Dan zal de gemeente naar aanleiding van uw aanvraag een besluit nemen.

Het intrekken van uw bijstandsaanvraag

Hebt u een bijstandsuitkering aangevraagd, maar besluit u daarna dat u toch geen bijstandsuitkering wilt? Dan kunt u uw aanvraag voor een bijstandsuitkering intrekken.

De gemeente bepaalt hoe u de aanvraag moet intrekken:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik in de linkerkolom onder het kopje "Kies uw gemeente!" op "wijzigen" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu