U bent 18, 19 of 20 jaar

Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan kunt u recht op bijstand hebben. Deze bijstand is minder hoog dan die voor mensen van 21 jaar en ouder omdat uw ouders nog financieel verantwoordelijk zijn voor u.

Wel moet u gedurende 4 weken na uw melding voor bijstand eerst zelf op zoek naar werk en opleidingsmogelijkheden. Indien u nog een studie kan volgen waarvoor aanspraak op studiefinanciering bestaat, dan hebt u geen recht op bijstand. Dit geldt ook als u een studie kunt volgen waarvoor u geen studiefinanciering krijgt, maar het nalaat om te studeren. Zie hierover: U bent tussen de 18 en 27 jaar en U studeert.

Woont u samen met een andere meerderjarige? Dan is het mogelijk dat u met degene met wie u samenwoont als gehuwd beschouwd wordt. Dat heet een gezamenlijke huishouding. U krijgt dan samen bijstand volgens de norm voor gehuwden.

Aanvulling: bijzondere bijstand

Kunt u als gevolg van de lage bijstand niet voorzien in uw levensonderhoud en kunt u geen beroep doen op uw ouders? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor (een gedeelte van) uw levensonderhoud. Dat kan in twee gevallen:

  • uw ouders hebben niet genoeg inkomen en eigen vermogen;
  • een beroep op uw ouders doen is niet mogelijk (bijvoorbeeld als de relatie tussen u en uw ouders zeer ernstig verstoord is of als uw ouders zijn overleden).
Let op:

Is de relatie tussen u en uw ouders zeer ernstig verstoord? Dan zal de gemeente bekijken of uw ouders (een deel van) de bijzondere bijstand kunnen terugbetalen. Dat heet het verhalen van de bijstand

De gemeente kan zelf de hoogte van de bijzondere bijstand bepalen.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu