Tandartskosten

De basiszorgverzekering vergoedt slechts een aantal tandartskosten, zoals bijvoorbeeld een kunstgebit. Voor andere kosten kunt u zich aanvullend verzekeren. U heeft in principe geen recht op bijzondere bijstand voor tandartskosten omdat de zorgverzekering een voldoende voorliggende voorziening is.

Uitzondering op deze regel is de eigen bijdrage die u moet betalen bij kosten die vergoed worden uit de basisverzekering. Daar kunt u mogelijk wel bijzondere bijstand voor krijgen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Wat heeft uw gemeente bepaald?

De gemeente kan hebben bepaald dat zij u toch bijzondere bijstand geeft voor bepaalde kosten. Dat heet buitenwettelijk begunstigend beleid:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik in de linkerkolom onder het kopje "Kies uw gemeente!" op "wijzigen" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu