U bent gedetineerd

Bent u gedetineerd? Dan heeft u in principe geen recht op bijzondere bijstand en ook niet op een bijstandsuitkering. Dat geldt ook als u in detentie zou moeten verblijven, maar dat niet doet. Op grond van de inlichtingenplicht bent u verplicht aan de gemeente te melden dat u gedetineerd wordt of bent.

Wel/geen recht op bijzondere bijstand: 

Detentie en dus géén recht op bijstand:Wel mogelijk recht op bijstand ondanks detentie:Bijzondere situaties:

Met detentie wordt het volgende bedoeld:

 1. Gevangenisstraf;
 2. Voorlopige hechtenis;
 3. TBS met dwangverpleging;
 4. Uitleveringsdetentie;
 5. Gijzeling als gevolg van het niet nakomen van een wettelijke verplichting;
 6. Vreemdelingenbewaring;
 7. Detentie in het buitenland

Let op: Ook tijdens kortdurend verlof (bijv. weekendverlof) heeft u geen recht op bijstand!

U zit in de laatste fase van de detentie:

 1. U heeft proefverlof
 2. U neemt deel aan een penitentiair dagprogramma, zoals:
  • dagdetentie
  • elektronisch toezicht
  • elektronische detentie
 3. programma in het kader van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)
Als uw straf (langdurig) onderbroken is of u een alternatieve straf of taakstraf vervult, dan is er geen sprake van detentie en kunt u recht op bijstand hebben. 


Ziektekostenverzekering

Bent u gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor uw ziektekostenverzekering

Doorbetalen woonkosten tijdens detentie

In principe heeft u geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van het aanhouden van uw woning. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een oplossing. Alleen als er sprake is van Zeer dringende redenen kunt u mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand voor woonkosten. Uw gemeente heeft het volgende bepaald:

Regels van de gemeente


Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik in de linkerkolom onder het kopje "Kies uw gemeente!" op "wijzigen" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Reiskosten voor uw gezinsleden

Uw gezinsleden kunnen recht hebben op bijzondere bijstand voor hun reiskosten die ze maken om u te bezoeken.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu