Alleenstaande

U wordt voor de bijstand aangemerkt als een alleenstaande als u aan de volgende drie voorwaarden voldoet Zie_wet:

1. U bent ongehuwd

Om aangemerkt te worden als alleenstaande moet u ongehuwd zijn en mag u geen geregistreerd partnerschap hebben afgesloten. Ook als u duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie u getrouwd bent, dan kunt u als ongehuwd worden beschouwdZie_wet.

2. U verzorgt geen kinderen onder de 18 jaar

Om aangemerkt te worden als alleenstaande is van belang dat u geen eigen of stiefkinderen verzorgt onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen.

3. U wordt niet als gehuwd aangemerkt omdat u samenwoont

Als u met iemand samenwoont, kunt voor de bijstand soms worden aangemerkt als “gehuwd” en dus niet als “alleenstaande”. Daarvoor is niet vereist dat er sprake is van een liefdesrelatie. Woont u samen met uw broer, zus, grootouder of kleinkind en heeft een van u zorg nodig, dan worden u en degene die ook in hetzelfde huis woont ieder als alleenstaande aangemerkt. Dat geldt ook als u samenwoont met uw ouder of uw meerderjarige kind.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu