Welkom

Heeft u geen of een laag inkomen? Of heeft u bijzondere kosten?
Dan kunt u hier terecht voor antwoord op vragen omtrent bijstand:

Heeft u een minimuminkomen, dan kunt u naast bijstand ook recht hebben op allerlei voorzieningen. Zie http://www.antwoordopminimavoorzieningen.nl/.

Klik hier voor meer informatie over deze website.

Kies uw gemeente!

Geef eerst aan in welke gemeente u woont. Klik pas daarna op het tabblad van uw keuze.

Algemeen nieuws

Aantal mensen met bijstand stijgt niet meer

30 november 2015

442.000 Nederlanders krijgen bijstand. Dat is evenveel als een halfjaar geleden. Voor het eerst... > lees verder

Kinderen steeds vaker in de bijstand

25 november 2015

Steeds meer kinderen groeien op in een gezin in de bijstand. Het ging vorig jaar om bijna... > lees verder


Gemeente moet onzichtbare jongere opsporen

30 november 2015

De 66.000 'onzichtbare jongeren' die niet naar school gaan en ook niet werken, moeten... > lees verder

Huur inhouden op uitkering in Amsterdam

25 november 2015

Amsterdam gaat mensen met een bijstandsuitkering aanbieden de huur in te houden op die... > lees verder


Meer algemeen nieuws

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken